نوشته‌ها

رهبران خوب

یادگیری چه نقشی در موفقیت رهبران دارد؟

/
امروزه سازمان‌ها هزینه های زیادی را در جهت توسعه توانمندی‌های رهبری خرج می‌کننداما بسیاری از رهبران علیرغم تلاش خود، نمی‌توانند از آموخته‌های خود به نحو احسن در انجام وظایف رهبری بهره ببرند. این بدین معنا نیست که برنامه‌های آموزشی به درستی طراحی و اجرا نمی‌شوند، بلکه بدین معناست که رهبری بیشتر به صورت تجربی آموخته می‌شود تا به صورت تئوری.

یادگیری در افراد موفق چگونه است؟

/
یادگیری در افراد موفق چگونه است؟» بیشتر اوقات ما می‌دانیم بای…
قدرت حافظه تان را تقویت کنید

قدرت حافظه تان را تقویت کنید

/
قدرت حافظه تان را تقویت کنید» با افزایش سن و ورود سیل اطلاعات به زندگی …