نوشته‌ها

وقت

کارمندان چگونه وقت شان را در محل کار تلف می کنند؟

/
طبعاً هیچ مدیری دوست ندارد که کارمندانش در ساعت کاری وقتشان را با مسائل غیر کاری تلف کنند. از آنجایی که رشد و سودآوری کسب و کار مستقیماً با بهره وری کارکنان در محل کار گره خورده است، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا می کند.
استخدام اولین کارمندان کسب و کار

استخدام اولین کارمندان کسب و کار

/
استخدام اولین کارمندان کسب و کار» اگر شما هم همانند دیگر صاحب…

کارمندان شما هم همیشه تاخیر دارند؟

/
کارمندان شما هم همیشه تاخیر دارند؟» بسیار مأیوس‌کننده است وقتی‌ ش…
با کارمندانتان مکالمه ای موثر داشته باشید

با کارمندانتان مکالمه ای موثر داشته باشید

/
با کارمندانتان مکالمه ای موثر داشته باشید» از طریق داشتن مکالمه و…