نوشته‌ها

کارآفرینان موفق

کارآفرینان موفق به چه مواردی توجه نمی کنند؟

/
همیشه سعی بر این است بایدهای هر حرفه ای آموزش داده شود، بنابراین نبایدها به فراموشی سپرده می شوند. "نبایدهای" هر حرفه‌ای، به مراتب مهم تر از "بایدهاست".