نوشته‌ها

چگونه باید به سمت پیشرفت گام برداشت؟

/
در ژاپن واژه ای که به جای پیشرفت دائمی و بی پایان به کار می رود، کایزن (kaizen) است. این تنها فلسفه ای عملی برای تجارت امروزی ژاپن محسوب می شود. آدم های موفق – چه در تجارت، ورزش و چه در هنر- متهد به پیشرفت مداوم هستند. اگر می خواهید بیشتر موفق شوید، باید یاد بگیرید از خودتان بپرسید :" چگونه می توانم این کار را بهتر انجام دهم؟ چگونه می توانم این کار را به طور مفیدتری انجام دهم؟ " بهبود برای زنده ماندن امری ضروری است. برای این که پیشرفت کنیم، همان طور که افراد موفق پیشرفت می کنند، مسیری اختصاصی تر به سمت پیشرفت لازم است.
چگونه به کار و زندگی تعهد داشته باشیم؟

چگونه به کار و زندگی تعهد داشته باشیم؟

/
چگونه به کار و زندگی تعهد داشته باشیم؟» "زندگی من خیلی خسته‌کننده است" …
سه گام برای اجتناب از تله های موفقیت

سه گام برای اجتناب از تله های موفقیت

/
 سه گام برای اجتناب از تله های موفقیت» دام های موفقیت به مانند زندگی …