نوشته‌ها

هوش هیجانی چه نقشی در استخدام کارمندان دارد؟

/
می توان گفت که تقریباً در تمامی مشاغلی که امروزه به نیروی کار واگذار می شود، مهارت های اصلی هوش هیجانی بر عملکرد مطلوب فرد تاثیر گذارند. اغلب مدیران یا افراد مصاحبه کننده، از توجه به چنین مهارت های فردی در فرآِند مصاحبه غافل می شوند. منظور این نیست که برای مهارت ها و توانایی های فنی افراد ارزشی قائل نشویم. مهارت ها و شایستگی های فنی باید پیوسته نقش برجسته ای در فرآیند ارزیابی ایفا کنند. اگر چه، شواهد و قراین بسیاری دال بر آن است که وقتی مهارت های فنی افراد با هم برابر است، این شایستگی های آنها در هوش هیجانی است که عامل موفقیتشان در تصدی جایگاه های شغلی مختلف است.
هوش هیجانی چه نقشی در موفقیت ما دارد؟

هوش هیجانی چه نقشی در موفقیت ما دارد؟

/
هوش هیجانی در درون همه ما وجود  دارد و تا حدی نامشهود است. هوش عاطفی بر نحوه مدیریت رفتار ما تأثیر می­‌گذارد، رهگشای مشکلات اجتماعی است، و باعث تصمیم‌گیری‌های شخصی ای می ­شود که نتایج مثبتی به همراه دارند. هوش عاطفی از چهار مهارت اصلی تشکیل‌شده که در دو نوع توانایی مختلف به نام­‌های توانایی شخصی و توانایی اجتماعی دسته‌بندی شده‌اند.

سنجه‌ها

تست هوش هیجانی گلمن

تست هوش هیجانی گلمن

/
اصطلاح « هوش هیجانی » برای اولین بار براى بیان کیفیت و درک احساسا…
تست هوش هیجانی بار-اُن (Bar-on)

تست هوش هیجانی بار-اُن

/
سال ها تصور می شد که هوش افراد (Intelligence Quotient)، موفقیت آنان را در زندگی تعیین می کند. مدارس برای ثبت نام دانش آموزان در برنامه های مختلف و همچنین شرکت ها و کارفرمایان برای انتخاب افراد، از آزمون IQ استفاده می کردند، ولی در ده سال اخیر، محققان دریافته اند که IQ تنها شاخص […]

برای دسترسی به تست هوش هیجانی بار اُن ابتدا مجوز آن را در فروشگاه خریداری کنید.