نوشته‌ها

هدف

چگونه به طور هوشمندانه هدف گذاری کنیم؟

/
دستیابی به موفقیت نیازمند تغییر در عادت های روزانه و روتین انسان هاست. نتیجه هدف گذاری یا بهتر بگوییم، آینده هر شخصی از روی عادات روتین روزانه اش قابل پیش بینی ست. کافی است گرافی از چگونگی عملکرد روزانه افراد را در طول یک ماه ملاحظه کنید، قطعاً با قطعیت زیادی می توان اذعان داشت که فرد موردنظر می تواند به اهدافش دست یابد یا خیر.
5 راه ساده در برنامه ریزی هدف های زندگی

5 راه ساده در برنامه ریزی هدف های زندگی

/
5 راه ساده در برنامه ریزی هدف های زندگی» مهمترین علت تنظیم هدف برای این است که شما را و…
وقتی انگیزه تان کم شود چه کار می کنید؟

وقتی انگیزه تان کم شود چه کار می کنید؟

/
وقتی انگیزه تان کم شود چه کار می کنید؟» همیشه خوب است که برای خود یک ه…