نوشته‌ها

مصاحبه استخدامی

3 کار ممنوع بعد از یک مصاحبه استخدامی

/
بسیاری از داوطلبان معتقدند که سخت ترین و مهم ترین قسمت از فرایند درخواست کار، مصاحبه است اما اینکه چطور بعد از مصاحبه استخدامی پیگیری کنید نیز به همان میزان مهم است.