تگ: مصاحبه استخدامی

۱۱
شهریور

۳ کار ممنوع بعد از یک مصاحبه استخدامی

بسیاری از داوطلبان معتقدند که سخت ترین و مهم ترین قسمت از فرایند درخواست کار، مصاحبه است اما اینکه چطور بعد از مصاحبه استخدامی پیگیری کنید نیز به همان میزان مهم است.

ادامه مقاله