نوشته‌ها

مربی گری

مدیران به چه دلایلی مربی گری می کنند؟

/
مدیرانی که ارزش مربی­ گری را باور داشته، باعث می شود که مربی گری به یک بخش طبیعی از ابزار مدیریتی آنها مبدل شود.
مشاوره و مربی گری

مشاوره و مربی گری به چه معنا هستند؟

/
مشاوره و مربی گری فرایندهایی هستند که به مشتریان شرکتی و شخصی کمک می­ کنند به پتانسیل کامل خود در رشد دست یابند.