نوشته‌ها

مدیر فروش داده محور

آیا شما یک مدیر فروش داده محور هستید؟

/
راهی که مدیر فروش آن را دنبال می کند تا تصمیم گیری کند، بسیار مهم است. مدیر فروش داده محور از اطلاعات و منابع برای موثر واقع شدن اقدامات، قبل از انجام آنها استفاده می کند.