نوشته‌ها

مدیر فروش داده محور

آیا شما یک مدیر فروش داده محور هستید؟

/
سوالی که همیشه مطرح بوده اینست که شرکت ها در کمک کردن به مدی…