نوشته‌ها

مدیریت ارتباطات

مدیریت ارتباطات در سازمان چه اجزایی دارد؟

/
مدیریت ارتباطات، استراتژی حفظ ارتباطات مستمر و متعادل سازمان و مخاطبانش است. مدیریت ارتباطات بر دو نوع است. 1- بین سازمان و مشتریانش که به نام مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM شناخته شده و 2- بین یک سازمان و دیگر سازمان ها که با عنوان مدیریت ارتباط کسب و کار یا BRM شناخته می شود. مدیریت ارتباطات بر بخش های مالی و سرمایه گذاری برای شناسایی راه های بالقوه فروش محصولات و خدمات تمرکز می کند.