نوشته‌ها

(آموزش زبان تجاری (درس چهاردهم

آموزش زبان تجاری (درس چهاردهم)

/
1) competition (رقابت)تعریف:در اقتصاد به معنای رقابت کردن با فروشندگان دیگر در فروش، سودآوری و سهم بازار و ارائه بهترین قیمت، کیفیت و خدمات است.مثال : 1-The company was under serious competition from overseas companies which could manufacture a similar product for much less thanks to lower employee wages.
چرا باید زبان انگلیسی تجاری را یاد بگیریم؟

چرا باید زبان انگلیسی تجاری را یاد بگیریم؟

/
تا به حال شده در جلساتی شرکت کنید که از اصطلاحات رایج در زمینه شغلی تان استفاده شود و شما در مورد آنها اطلاعاتی نداشته باشید؟ تا به حال شده در حال خواندن گزارش یا مقاله ای در وبسایتی با کلماتی نا آشنا مواجه شوید و به توضیح کاملی درباره آن نرسید؟ شاید جویای کار باشید و در مصاحبه های شغلی متوجه شوید که یادگیری زبان تخصصی رشته تان یکی از پارامترهای تاثیرگذار در استخدام شماست.