نوشته‌ها

۲۵ اشتباه زبان بدن که در محل کار خود مرتکب می شوید

25 اشتباه زبان بدن که در محل کار خود مرتکب می شوید

/
وقتی دست به سینه می شوید چه پیامی منتقل می کنید؟ وقتی خود را خم می کنید چطور؟ اشتباهات زبان بدن می تواند در ادراک افراد در کسب و کار تاثیر گذار باشد. وقتی با افراد ارتباط برقرار می کنیم، ذهن ما بیشتر از چیزی که درباره آن صحبت می شود را بررسی می کند.
13 اشتباه ارتباطی رهبران

13 اشتباه ارتباطی رهبران

/
13 اشتباه ارتباطی رهبران» ارتباط یک هنر است. برخی از بزرگ‌ترین …
در مصاحبه های استخدامی ستاره شوید

در مصاحبه های استخدامی ستاره شوید

/
در مصاحبه های استخدامی ستاره شوید» بارها و بارها شنیده اید که م…