نوشته‌ها

رضایت مشتری

10 دلیل حیاتی برای سنجش رضایت مشتری

/
رضایتمندی مشتری باوری قدیمی است که مدیران کسب و کار ها از دیرباز به آن پایپند بوده اند و رضایت مشتری را یکی از اصول بنیادین کسب و کارشان تلقی کرده اند.