نوشته‌ها

خلاقیت

چگونه خلاقیت را کشف کنیم؟

/
از آنجایی که محیط سازمان ها به طور دائم در حال تغییر است، نوآوری و توانایی سازگاری خلاقانه با تغییرات، کلید رهبری موثر و موفقیت در سازمان است. خلاقیت کارکنان سهم بسیار مهمی در عملکرد کلی سازمان و همچنین کارایی و پایداری آن دارد. کارکنان باید بر روی فرایندهای ابتکاری و نتایج آن تمرکز کنند تا بتوانند سهم مثبتی در نتایج سازمان خود داشته باشند.
خلاقیت

خلاقیت چه نقشی در کارآفرینی دارد؟

/
در بیان شاخص های کارآفرینی، به خلاقیت، نوآوری، ریسک پذیری، مسئولیت پذیری، قدرت تصمیم گیری و مشارکت جویی (علاقه به کارگروهی) به عنوان اهم موارد اشاره می شود. در این مقاله سعی داریم با بررسی رابطه ی کارآفرینی و خلاقیت، این مورد را مورد بررسی قرار داده و ابعاد آن را تجزیه و تحلیل کنیم.
خلاقیت را با 4 ترفند تجربه کنید

خلاقیت را با 4 ترفند تجربه کنید

/
خلاقیت را با 4 ترفند تجربه کنید » امروزه کلمه خلاقیت بسیار بر سر زبان‌ه…