نوشته‌ها

چگونه یک بیانیه مأموریت و چشم‌انداز قانع‌کننده بنویسیم؟

چگونه یک بیانیه مأموریت و چشم‌انداز قانع‌کننده بنویسیم؟

/
شاید نوشتن بیانیه مأموریت (mission statement) و چشم‌انداز (vision statement) قانع کننده، آسان به نظر برسد. در واقع، حتّی یک جمله ضعیف می‌تواند شانس شما را برای حفظ استعدادهای جدید نابود کند و باعث آشفتگی در محل کار شود.