نوشته‌ها

بهبود مستمر

در بهبود مستمر چه ابزارهایی مورد نیاز اند؟

/
یک برنامه بهبود مستمر مجموعه ای از فعالیت هایی است که در جهت بهبود تدریجی و مستمر محصولات، خدمات و فعالیت ها، از طریق بازبینی، اندازه گیری و اقدام مداوم طراحی شده است.
کایزن

آیا کایزن همان بهبود مستمر است؟

/
بهبود مستمر و کایزن فرآیندهای بهینه سازی زنجیره تامین هستند. در زنجیره ی تامین به تلاش مستمر و مداوم جهت بهبود خدمات، محصولات و یا فرآیند ها، بهبود مستمر می گویند. این تلاش به صورت بهبود افزایشی در طول زمان معمولا برای محصولات، خدمات و یا فرآیند هایی که به بلوغ یا رشد کافی رسیده اند و یا پیشرفت یک مرحله ای برای محصولات، خدمات و یا فرآیندهای جدید می باشد.