نوشته‌ها

برنامه استراتژیک

شناسایی 7 عنصر یک برنامه استراتژیک

/
برنامه استراتژیک سندی برای مشخص کردن مسیر حرکت یک سازمان و یا کسب و کار است. این سند با توجه به اندازه و پیچیدگی سازمان می تواند به اندازه یک صفحه و یا بیشتر باشد.