نوشته‌ها

ارزیابی 360 درجه سازمانی چیست؟

/
ارزیابی360 درجه یک روش حرفه ای بازخورد است که این امکان را به سازمان می دهد تا بازخوردی درباره ی عملکرد کارکنان ارائه دهد. این گزارشات به طور کلی توسط مدیریت در مورد کارمندان درخواست می شود.