نوشته‌ها

مدیریت استراتژیک

مثال هایی برای درک بهتر مفهوم استراتژی

/
استراتژی یکی از اصول اصلی مدیریت می باشد که واژگان، ابزار و متخصصان مربوط به خود را دارد. و مانند همه چیزهای دیگر در مدیریت در دوره تغییرات سریع امروزه درک و رویکرد ما به توسعه و اجرای استراتژی سازمان ها باید تکامل یابد.هدف از این مقاله کمک به درک مفهوم استراتژیک و برخی از واژگان کلیدی آن است
برنامه استراتژیک

شناسایی 7 عنصر یک برنامه استراتژیک

/
برنامه استراتژیک سندی برای مشخص کردن مسیر حرکت یک سازمان و یا کسب و کار است. این سند با توجه به اندازه و پیچیدگی سازمان می تواند به اندازه یک صفحه و یا بیشتر باشد.