نوشته‌ها

360 درجه

معایب پیاده سازی نادرست ارزیابی 360 درجه

/
در مقاله قبلی در خصوص ارزیابی 360 درجه و مزایای آن صحبت شد. اما باید بدانید که برای تمام جنبه های مثبتی که از ارزیابی 360 درجه بیان شد، کارکنان معترض می توانند جنبه ی منفی ایجاد کنند. آگاهی از جنبه های منفی این ارزیابی اهمیت زیادی دارد چرا که به سازمان ها دیدی مناسبی از این فرایند داده و می تواند به آنها بگوید که باید از چه مواردی در هنگام پیاده سازی این روش، دوری کنند.

مزایای ارزیابی 360 درجه

/
ارزیابی 360 درجه یک روش و ابزار کارآمد برای سازمان هاست که کارکنان را قادر می سازد بازخورد عملکرد خود را از سرپرست، همکاران، مشتریان و ... دریافت کنند. در اغلب ارزیابی های 360 درجه کارکنان توسط خودشان نیز ارزیابی می شوند.

ارزیابی 360 درجه سازمانی چیست؟

/
ارزیابی360 درجه یک روش حرفه ای بازخورد است که این امکان را به سازمان می دهد تا بازخوردی درباره ی عملکرد کارکنان ارائه دهد. این گزارشات به طور کلی توسط مدیریت در مورد کارمندان درخواست می شود.