نوشته‌ها

آموزش/انگیزه

آموزش چه نقشی در انگیزش کارمندان دارد؟

/
یا می دانید کارکنان شما نیاز به یادگیری چه مفاهیمی برای ارائه ی خدمات بهتر دارند؟آیا کارکنان شما واقعا برای وصول اهداف سازمان انگیزه ای دارند؟آیا آموزش افراد سازمانتان را جزء برنامه های سازمان قرار داده اید؟آیا می خواهید کارکنانتان برای یادگیری مطالب جدید، انگیزه داشته باشند؟
نمایشگاه

یک نمایشگاه، هزاران اشتباه، یک واقعیت تلخ!

/
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران از تاریخ 22 الی 25 مردادماه 95 برگزار شد. در این نمایشگاه در مجموع یک هزار و 100 شرکت داخلی و خارجی شامل 800 شرکت داخلی و 300 شرکت خارجی از 23 کشور جهان حضور دارند. افتتاحیه این نمایشگاه در 22 مرداد با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی برگزار گردید.
مشاور

استفاده از مشاور چه مزایایی دارد؟

/
استفاده از مشاور چه مزایایی دارد؟» در مقالات قبلی به مشاوره مدی…