کارگاه در حال ثبت نام :

  •  دوره جامع بازاریابی و فروش
    • همانطور که از اتفاقات سال ۹۷ با خبر هستید، فروش عالی در اوج شرایط اقتصادی فعلی از نگاه افراد غیر حرفه ای کار دشواری است. اما در همین حین فروشندگانی در دل بازار وجود دارند که در کمال آرامش نه تنها متضرر نشده اند بلکه با راهکارهای کاملا حرفه ای درآمد خود را چندین برابر بیشتر کرده اند، به حدی که قابل قیاس با سال های قبل نبوده است.

سمینار های برگزار شده

علی معبودی
علی معبودی
سمینار vipمهندسی و توسعه فروش در دوران رکود