تست استرس شغلی رایس

5/5

قیمت خرید:

20,000 تومان

شاید شما هم جزء کسانی باشید که در محیط کار خود با استرس مواجه اند، تاکنون به فکر ارزیابی و یا بهبود آن افتاده اید؟ یادتان باشد که استرس شغلی از پارامترهایی است که مستقیماً روی عملکرد و نارضایتی شغلی شما اثر گذار است.

افزایش استرس، سیستم تعادل بدن را به هم ریخته و کارایی مطلوب در محل کار را دچار اختلال می کند. از این رو “مدیریت استرس” تنها راه مقابله با استرس است و ما با استفاده از 54 سوال این تست و مقیاس های مورد بررسی در آن : روابط بین‌ فردی، وضعیت جسمانی (شرایط فیزیکی) و علایق شغلی (علاقه مندی به کار)، به تحلیل وضعیت شما در محل کارتان می پردازیم.

شاید شما هم جزء کسانی باشید که در محیط کار خود با استرس مواجه اند، تاکنون به فکر ارزیابی و یا بهبود آن افتاده اید؟ یادتان باشد که استرس شغلی از پارامترهایی است که مستقیماً روی عملکرد و نارضایتی شغلی شما اثر گذار است.

افزایش استرس، سیستم تعادل بدن را به هم ریخته و کارایی مطلوب در محل کار را دچار اختلال می کند. از این رو “مدیریت استرس” تنها راه مقابله با استرس است و ما با استفاده از 54 سوال این تست و مقیاس های مورد بررسی در آن : روابط بین‌ فردی، وضعیت جسمانی (شرایط فیزیکی) و علایق شغلی (علاقه مندی به کار)، به تحلیل وضعیت شما در محل کارتان می پردازیم.

توضیحات

استرس شغلی را می توان روی هم جمع شدن عوامل استرس زا و وضعیت های مرتبط با شغل دانست. به بیان دیگر استرس ناشی از شغل، استرسی است که فرد در شرایط کاری خود با آن مواجه می شود.حجم استرس وارده به هر فرد شاغل بستگی به پارامترهایی همچون: کار آزموده یا تازه کار بودن فرد، میزان قدرت و ضعف او در مقابله با شرایط متفاوت و نوع شخصیت فرد در محیط کار دارد.

مخاطبان :

[boc_message type=”e.g. information”]

مدیران:

ارزیابی میزان استرس کارمندانتان و به کارگیری راهکارهای موثر در رفع آن

کارمندان:

بررسی میزان استرس شما در شغل فعلی  و ارائه راهکارهای افزایش کارایی و بهره وری تان

[/boc_message]

[boc_spacing height=”20px”]

[table id=30 /]

* هرچه میزان روایی و پایایی تست به عدد 1 نزدیکتر باشد، به معنای بالا بودن اعتبار و اعتماد ابزار اندازه گیری است.

راهنمای شرکت در تست استرس شغلی رایس :

editedpoli