• ارزیابی سازمان

سازمان بین‌المللی استاندارد در یک نگاه

  • International Organization for Standardization سازمانی بین المللی، غیر دولتی و مستقل با ۱۶۳ عضو
  • ارائه دهنده ی بیش از ۲۱۰۰۰ استاندارد بین المللی در صنایع مختلف مانند تکنولوژی، ایمنی غذا، کشاورزی، بهداشت و…
  • یکپارچه سازی تدوین استاندارد در سراسر جهان، ایجاد تسهیلات در تجارت بین‌المللی، حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و توسعه همکاری های علمی، تکنولوژیکی، اقتصادی و …

چرا به تدوین و برقراری استاندارها نیاز داریم؟

امروزه پیشرفت و بهبود کیفیت در ارائه خدمات و محصولات نقش مهمی در موفقیت یک سازمان ایفا می کند. رقابت در جلب نظر مشتری، باعث شده که سازمان ها و شرکت ها به فکر بهبود کیفیت، مدیریت منابع و اصلاح گردش کارها بیفتند.

در این راستا، برای بررسی نحوه کار، دستورالعمل ها و چرخه های موجود در سازمان های مختلف و قیاس آن ها، وجود استانداردهای مربوطه و تدوین قوانین نیازی ضروریست. چرا که بر اساس این چارچوب ها می توان به نتایج صریح تر و صحیح تری دست یافت.

رعایت استانداردهای ایزو در تولید و عرضه محصولات و خدمات از چنان اهمیتی برخوردار است که در عرصه تجارت جهانی، استاندارد‌های ایزو شرط اولیه در داد و ستدهای بین‌المللی قرار گرفته است.

استاندارد ایزو ۹۰۰۱

  • ارزیابی فرهنگ سازمانی

مراحل استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

۱- بررسی وضعیت موجود و تهیه گزارش شناخت و تبیین مغایرتها بر اساس استاندارد ISO 9001

۲- آموزش الزامات ، ممیزی و مستند سازی استاندارد ISO 9001:2015

۳- مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت و استقرار روشها و تکنیکهای SWOT,CIP,COQ,SPC,5S

۴- استقرار سیستم طراحی شده (مدیریت کیفیت)

۵- نظارت بر اجرای سیستم و ارائه راهنمایی های لازم

۶- ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت

۷- آماده سازی ،انجام ممیزی شخص ثالث

۸- دریافت گواهینامه

فرم درخواست خدمات ایزو

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

web hit counter