ارزیابی سازمان

سازمان بین‌المللی استاندارد در یک نگاه

 International Organization for Standardization سازمانی بین المللی، غیر دولتی و مستقل با ۱۶۳ عضو  

ارائه دهنده ی بیش از ۲۱۰۰۰ استاندارد بین المللی در  صنایع مختلف مانند تکنولوژی، ایمنی غذا، کشاورزی، بهداشت و...

یکپارچه سازی تدوین استاندارد در سراسر جهان، ایجاد تسهیلات در تجارت بین‌المللی، حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و توسعه همکاری های علمی، تکنولوژیکی، اقتصادی و ...

چرا به تدوین و برقراری استاندارها نیاز داریم؟

امروزه پیشرفت و بهبود کیفیت در ارائه خدمات و محصولات نقش مهمی در موفقیت یک سازمان ایفا می کند. رقابت در جلب نظر مشتری، باعث شده که سازمان ها و شرکت ها به فکر بهبود کیفیت، مدیریت منابع و اصلاح گردش کارها بیفتند.

در این راستا، برای بررسی نحوه کار، دستورالعمل ها و چرخه های موجود در سازمان های مختلف و قیاس آن ها، وجود استانداردهای مربوطه و تدوین قوانین نیازی ضروریست. چرا که بر اساس این چارچوب ها می توان به نتایج صریح تر و صحیح تری دست یافت.

رعایت استانداردهای ایزو در تولید و عرضه محصولات و خدمات از چنان اهمیتی برخوردار است که در عرصه تجارت جهانی، استاندارد‌های ایزو شرط اولیه در داد و ستدهای بین‌المللی قرار گرفته است.

استاندارد ایزو ۹۰۰۱

فرم درخواست خدمات ایزو

  • لطفاً در ورود آدرس ایمیل دقت کنید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

مراحل استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

۱- بررسی وضعیت موجود و تهیه گزارش شناخت و تبیین مغایرتها بر اساس استاندارد ISO 9001

۲- آموزش الزامات ، ممیزی و مستند سازی استاندارد ISO 9001:2015

۳- مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت و استقرار روشها و تکنیکهای SWOT,CIP,COQ,SPC,5S

۴- استقرار سیستم طراحی شده (مدیریت کیفیت)

۵- نظارت بر اجرای سیستم و ارائه راهنمایی های لازم

۶- ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت

۷- آماده سازی ،انجام ممیزی شخص ثالث

۸- دریافت گواهینامه