صدای مدیر

سوالات خود را از ما بپرسید

سوال جدید بپرسید

+ = انسان هستید یا ربات

بازاریابی و فروش

یک وکیل چگونه می‌تواند در اولین سالِ کارش، کار خود را گسترش دهد؟

شبکه‌سازی و ایجاد روابط کاری و اجتماعی یکی از بهترین شتاب‌دهنده‌های هر کسب و کاری است، از طرفی با توجه به شروع کار فرد مورد نظر، باید قوانین Personal Branding را به خوبی رعایت نماید(خصوصاً در مشاغلی این چنین) بدین معنی که از جنبه‌ها و رسانه‌های مربوط به فرد موردنظر هماهنگی و هارمونی برندینگ آشکار باشد.

منابع انسانی

کارمندان من تا زمانی که من نباشم و کارها رو چک نکنم، نمی ‌دانند قدم بعدی چیست؟

روند واگذاری وظایف کارمندانتان را خوب اعمال نکردید.

چطور فرد مناسب را برای استخدام انتخاب کنم؟

با استفاده از مصاحبه های اولیه و ثانویه می توانید فرد مورد نظر را انخاب کنید که در این خصوص می توانید از اطلاعات این قسمت استفاده نمایید.