• سومین همایش بازاریابی و فروش

    با رویکرد شرایط جدید کسب و کار در سال ۹۵

همایش 3

همایش 3اساتید همایش :

 دکتر احمد روستا

مدرس دانشگاه، محقق و مشاوره در امور مدیریت ، بازاریابی ، صادرات ، تبلیغات و مدیریت استراتژیک

 همایش 3دکتر یحیی علوی

مدرس و مشاوره ارشد بازاریابی و فروش در صنایع و سازمان ها

سرفصل های همایش :

بازاریابی با بودجه محدود
مدیریت تبلیغات و فروش در فضای مجازی
مدیریت مشتریان و فروش در شرایط بازار فعلی ایران
روش های افزایش فروش از طریق ارتباط با مشتریان (CRM)

web hit counter