• دومین همایش بازاریابی و فروش

همایش 2

سرفصل های همایش :

۱- علوم مورد نیاز برای تسلط مدیران حوزه بازاریابی و فروش در کسب و کار
۲- جعبه سیاه فروش در بازاریابی مصرفی و بازاریابی صنعتی
۳-نحوه پیاده سازی هوش مدیریتی در بازاریابی و فروش
۴- چه عواملی در موفقیت فروشندگان در بازار نقش آفرینی می کنند؟
۵-طبقه بندی منابع انسانی در سازمان ها در دستیابی به فروش بیشتر
۶- بیست توصیه اساسی برای توفیق بیشتر در بازاریابی و فروش

استاد همایش: پرویز درگی / مولف و مترجم کتاب های مدیریتی و بازاریابی، مدرس دانشگاه، مشاور بنگاه های اقتصادی، سخنران سمینارها، همایش ها و کنفرانس های متعدد علمی

web hit counter