مطالب توسط پیمان تفضلی

چطور با مدیریت زمان صحیح، از زمان جلو بزنیم؟

برای خیلی ها پیش آمده با تمام مشغله ای که دارند و کارهایی که انجام داده اند در پایان شب می بینند که کاری انجام نداده اند! دلیل این اتفاق این است که مدیریت زمان ندارند. در اینجا مدیریت زمان به روش ABCDE را برایتان شرح می‌دهم اما اولین چیزی که نیاز دارید، زمانی است […]