مطالب توسط محمد چمن سرا

آیا در فروش متقاعد کننده هستیم یا متقاعد شونده؟

در این مقاله قصد داریم  با هنر متقاعد کردن آشنا شویم و اینکه چگونه دنیای مطلوب و دغدغه های مخاطب یا مشتری را تشخیص دهیم تا بتوانیم بهترین محصول را به هر شخص ارائه دهیم و خلاصه در یک کلام متقاعد کننده باشیم تا متقاعد شونده. همه ما انسان ها به نحوی هر روز در […]