مطالب توسط علی یاری

یک تمرین کاربردی برای موفقیت در توسعه فردی

قبل از اینکه وارد بحث تخصصی توسعه فردی بشیم در مرحله اول به یک تمرین می پردازیم و برای تغییر بزرگ و موفقیت و برند شخصی قدم قدم با هم جلو می رویم. از همه شما می خواهم این کار رو حتما انجام بدید. ما در زندگی و رفتار هامون، یک سری ضعف ها، قدرت […]