کمپین تبلیغاتی

هر کمپین تبلیغاتی باید از لحاظ هزینه مفید بوده تا به بیشترین مخاطبین ممکن دست یافته و مشتریان جدیدی جذب کند. اگر تبلیغات به درستی صورت گیرد، می تواند یک سرمایه گذاری فوق العاده برای کسب و کارتان محسوب شود و درحالت عکس تبلیغات ضعیف، تنها منجر به اتلاف هزینه می شود.

در این فایل آموزشی، ۱۰ نکته مهم ارائه می کنیم که در برنامه ریزی، اجرا و رصد برنامه تبلیغاتی به شما کمک می کنند.

نکاتی که در این فایل می آموزید :

  • یافتن مخاطبین هدف
  • مشخص نمودن مزیت رقابتی
  • طراحی تصویر تبلیغاتی
  • مکان مناسب برای تبلیغات
  • تخصیص بودجه تبلیغاتی
  • و...

شاید یک جمله تجارتتان را متحول کند...