گفتمان

موضوع » کاوش فرصت‌ها و تهدیدها

در این گفتمان تعاملی چندجانبه بین مدیران واحدهای اقتصادی متفاوت ایجاد شده و به بررسی چالش‌های هر کسب و کار پرداخته می‌شود.

قوانین شرکت در گفتمان

شرکت‌کننده باید مدیر اصلی مجموعه باشد.

از هر صنف کاری تنها یک مدیر حضور خواهد داشت.

اولویت با مدیرانی است که زودتر ثبت نام نمایند.

در صورت تکمیل و تایید ثبت‌نام اگر به هر علتی امکان شرکت در گفتمان را ندارید حداکثر تا ۳ روز قبل اطلاع دهید.

فرم ثبت‌نام در گفتمان

مشخصات گفتمان

عنوان: کاوش فرصت‌ها و تهدیدها

ضرفیت پذیرش: ۷ نفر

زمان برگزاری: ۳ آذرماه ۱۳۹۵

زمان برگزاری: ۵ الی ۷ غروب