کارگاه هدف گذاری و برنامه ریزی فروش سال ۹۶

مدیران عامل و ارشد سازمان ، کارشناسان ارشد و کارکنان بخش فروش و محصول

سرفصل های کارگاه :

 • تحلیل اهمیت تحقیقات بازاریابی
 • تشریح انواع روش های پیش بینی فروش و نکات موثر در پیش بینی فروش
 • انواع تجزیه و تحلیل ها برای پیش بینی و هدف گذاری فروش
 • هدف گذاری برای فروش، برنامه ریزی فروش و الزام آن
 • تحلیل محیط یا جو بازار و تکنیک های موثر فروش به مشتریان هدف
 • تشریح چرخه توسعه فروش و تکنیک های افزایش فروش و سهم در بازار
 • ویژگی‌های سازمان‌های جذاب برای استخدام متخصصین فروش
 • راهکارهای برنامه‌ریزی، تامین و جذب پرسنل با انگیزه
 • شیوه‌های نوین بازخوردگیری و اثر آن بر سازمان
 • روش‌های ارزیابی قابلیت‌ها و استخدام منابع انسانی

اهداف کارگاه :

در این دوره شرکت کنندگان با هدف گذاری فروش براساس تحقیقات بازار و پیش بینی منطقی تقاضای مشتریان بازارهای هدف خود آشنا شده و فرا می گیرند که چگونه با به کارگیری تکنیک های موثر در توسعه فروش و برنامه ریزی فروش، واحد فروش خود را مدیریت نمایند تا اهداف فروش برنامه ریزی شده محقق گردد.از طرفی ایجاد و تغییر در هر سازمانی منوط به مدیریت صحیح و اصولی منابع انسانی آن سازمان بوده که، راهکارهای چگونگی جذب، توسعه و ارتقای پرسنل بخشی دیگر از مباحث این کارگاه خواهد بود.

زمان برگزاری:
۶ اسفند ۱۳۹۵ از ساعت ۸.۵ الی ۱۷

ظرفیت: ۵۰ نفر

هزینه ثبت‌نام :
۱۸۶ هزار تومان

پذیرایی :
میان وعده + ناهار

مدرک :

ANCCP ایتالیا

مخاطبین کارگاه :

 • مدیران عامل و ارشد سازمان ، کارشناسان ارشد و کارکنان بخش فروش و محصول

مکان کارگاه :
رشت- منظریه-روبه روی دانشگاه علوم پایه-سالن همایش المپیک

کارگاه برگزار شد.

تصاویر کارگاه

کارگاه‌های دیگر ...