{نام و نام خانوادگی (فارسی):۱۰} گرامی، عملیات پرداخت و ثبت‌نام در سمینارvip هدف گذاری هوشمندانه و استخدام بهترین ها با موفقیت صورت گرفت. تأییدیه ثبت‌نام و پرداخت به ایمیل شما ارسال می‌گردد.

 

شماره تراکنش: {transaction_id}

هزینه پرداخت شده: {هزینه قابل پرداخت:۳۰}

زمان ثبت‌نام: {date_dmy}