{نام و نام خانوادگی (فارسی):۱۰} گرامی، عملیات پرداخت و ثبت‌نام در هشتمین همایش مدیریت فروش و هوش اقتصادی با موفقیت صورت گرفت. تأییدیه ثبت‌نام و پرداخت به ایمیل شما ارسال می‌گردد.

در زمان حضور نیاز به پرینت بلیط نمی باشد ، به همراه داشتن یک کارت شناسایی الزامی است.

 

شماره تراکنش: {transaction_id}

هزینه پرداخت شده: {هزینه قابل پرداخت:۳۰}

زمان ثبت‌نام: {date_dmy}