فرم همکاری با شرکت مدیران نواندیش

  • به صورت فارسی وارد کنید
  • حداکثر حجم قابل قبول 3 مگابایت می‌باشد.
    انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx, jpg, png, jpeg.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
  • مدیران نواندیش برای تکمیل نیروی انسانی در مجموعه های تحت مشاوره خود از علاقه مندان واجد شرایط در حوزه های شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید :

۱- کارشناس فروش اداری در مجموعه مدیران نواندیش / ۱ نفر / خانم / رشت
سن :۲۵ تا ۳۰ سال    /    تحصیلات : حداقل کارشناسی
ساعت کاری : ۸:۳۰ تا ۱۷   /    ترجیحاً مجرد

۳- بازاریاب حضوری/ ۱ نفر / آقا / رشت / حوزه ساختمان
سن :۲۵ تا ۳۰ سال
تحصیلات : کاردانی یا کارشناسی فنی مهندسی
ساعت کاری : ۸:۳۰ تا ۱۴ و ۱۶ تا ۲۱:۳۰

۲- کارشناس فروش فروشگاهی/ ۲ نفر / خانم/ رشت و لاهیجان/ حوزه ساختمان
سن :۲۵ تا ۳۰ سال
تحصیلات : حداقل کارشناسی
ساعت کاری : ۹ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۱
ترجیحاً با سابقه فروش

۵- مدیر داخلی / ۱ نفر / خانم / انزلی
سن :۲۸ تا ۳۱ سال
ساعت کاری : ۸:۱۵ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۲۱
ترجیحاً مجرد و داشتن سابقه کار مدیریت

۴- صندوق دار / ۱ نفر / خانم / رشت
سن :۲۲ تا ۲۶ سال
ساعت کاری : ۸:۳۰ تا ۱۴ و ۱۶ تا ۲۱:۳۰
ترجیحاً مجرد
چرخشی / دو شیفت

۷- بازاریاب حضوری / ۱ نفر / آقا یا خانم / رشت / حوزه خودرو
سن: ۲۲ تا ۳۰ سال
دارای توانایی در بازاریابی
ترجیحا دارای سابقه کار

۶- مدیر بازاریابی / ۱ نفر / آقا یا خانم / رشت/ حوزه اداری
سن : ۳۰ تا ۳۵ سال
ساعت کاری : ۸ تا ۱۴:۳۰ و ۱۷:۳۰ تا ۱۹
تحصیلات : حداقل کارشناسی
۲ سال سابقه کار

۹- سرپرست فروش / ۲ نفر / آقا / لاهیجان/ حوزه مواد غذایی
سن:۲۲ تا ۳۰ سال
دارای توانایی سرپرستی و هدایت گروه کاری
ترجیحا دارای سابقه کار

۸- بازاریاب حضوری / ۶ نفر / آقا / لاهیجان / حوزه مواد غذایی
سن:۲۲ تا ۳۰ سال
دارای توانایی در بازاریابی و فروش
ترجیحا دارای سابقه کار

۱۱- کارشناس روابط عمومی / ۱ نفر/ خانم / رشت / حوزه هنری
سن :۲۲ تا ۳۰

۱۰- بازاریاب حضوری / ۱ نفر / آقا / رشت/ حوزه لبنیات
سن:۲۲ تا ۳۰ سال
دارای توانایی در بازاریابی و فروش
ترجیحا دارای سابقه کار

۱۳- مدیر داخلی ۱ نفر / آقا یا خانم / تهران / حوزه دارو
سن :۲۸ تا ۳۵ سال
داشتن سابقه کار مدیریت

۱۲- کارشناس فروش/ ۱ نفر / خانم / تهران / حوزه دارو
سن :۲۵ تا ۳۰ سال
تحصیلات : حداقل کارشناسی
ترجیحاً با سابقه فروش

۱۴- نیروی فنی تاسیسات و مکانیک/ ۱ نفر / آقا / رشت
دارا بودن مدرک دانشگاهی حداقل لیسانس
(الویت با مکانیک یا تاسیسات)
سن تا ۳۵ سال

مقالات پیشنهادی

بیشتر بخوانید...