شرکت مدیران نواندیش اولین مرکز تخصصی مشاوره کسب و کار در استان گیلان و همچنین مجری بزرگترین همایش های مدیریتی شمال کشور، جهت تکمیل نمودن تیم اداری خود در دفتر “رشت” دعوت به همکاری می نماید :

۱- مهندس صنایع در مجموعه مدیران نواندیش / ۱ نفر / خانم / رشت
سن :۲۲ تا ۳۰ سال / تحصیلات : حداقل کارشناسی
ساعت کاری : ۸:۳۰ تا ۱۷ / ترجیحاً مجرد

۲- کارشناس بازاریابی در مجموعه مدیران نواندیش / ۱ نفر / خانم / رشت
سن :۲۲ تا ۳۰ سال / تحصیلات : حداقل کارشناسی
ساعت کاری : ۸:۳۰ تا ۱۷ / ترجیحاً مجرد

۲- کارشناس فروش فروشگاهی/ ۲ نفر / خانم/ رشت و لاهیجان/ حوزه ساختمان
سن :۲۵ تا ۳۰ سال
تحصیلات : حداقل کارشناسی
ساعت کاری : ۹ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۱
ترجیحاً با سابقه فروش
۳- بازاریاب حضوری/ ۱ نفر / آقا / رشت / حوزه ساختمان
سن :۲۵ تا ۳۰ سال
تحصیلات : کاردانی یا کارشناسی فنی مهندسی
ساعت کاری : ۸:۳۰ تا ۱۴ و ۱۶ تا ۲۱:۳۰
۴- صندوق دار / ۱ نفر / خانم / رشت
سن :۲۲ تا ۲۶ سال
ساعت کاری : ۸:۳۰ تا ۱۴ و ۱۶ تا ۲۱:۳۰
ترجیحاً مجرد
چرخشی / دو شیفت
۵- مدیر داخلی / ۱ نفر / خانم / انزلی
سن :۲۸ تا ۳۱ سال
ساعت کاری : ۸:۱۵ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۲۱
ترجیحاً مجرد و داشتن سابقه کار مدیریت
۶- مدیر بازاریابی / ۱ نفر / آقا یا خانم / رشت/ حوزه اداری
سن : ۳۰ تا ۳۵ سال
ساعت کاری : ۸ تا ۱۴:۳۰ و ۱۷:۳۰ تا ۱۹
تحصیلات : حداقل کارشناسی
۲ سال سابقه کار
۷- بازاریاب حضوری / ۱ نفر / آقا یا خانم / رشت / حوزه خودرو
سن: ۲۲ تا ۳۰ سال
دارای توانایی در بازاریابی
ترجیحا دارای سابقه کار
۸- بازاریاب حضوری / ۶ نفر / آقا / لاهیجان / حوزه مواد غذایی
سن:۲۲ تا ۳۰ سال
دارای توانایی در بازاریابی و فروش
ترجیحا دارای سابقه کار
۹- سرپرست فروش / ۲ نفر / آقا / لاهیجان/ حوزه مواد غذایی
سن:۲۲ تا ۳۰ سال
دارای توانایی سرپرستی و هدایت گروه کاری
ترجیحا دارای سابقه کار
۱۰- بازاریاب حضوری / ۱ نفر / آقا / رشت/ حوزه لبنیات
سن:۲۲ تا ۳۰ سال
دارای توانایی در بازاریابی و فروش
ترجیحا دارای سابقه کار
۱۱- کارشناس روابط عمومی / ۱ نفر/ خانم / رشت / حوزه هنری
سن :۲۲ تا ۳۰
۱۲- کارشناس فروش/ ۱ نفر / خانم / تهران / حوزه دارو
سن :۲۵ تا ۳۰ سال
تحصیلات : حداقل کارشناسی
ترجیحاً با سابقه فروش
۱۳- مدیر داخلی ۱ نفر / آقا یا خانم / تهران / حوزه دارو
سن :۲۸ تا ۳۵ سال
داشتن سابقه کار مدیریت
۱۴- نیروی فنی تاسیسات و مکانیک/ ۱ نفر / آقا / رشت
دارا بودن مدرک دانشگاهی حداقل لیسانس
(الویت با مکانیک یا تاسیسات)
سن تا ۳۵ سال
/توسط

۱۰ اشتباه افراد جویای کار در استخدام

مسلماً افراد جویای کار با مشکلات فراوانی روبه رو هستند اما یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی آنها، روند استخدامی بسیار طولانی و بی پایان در اکثر شرکت­ های بزرگ و متوسط است. سیستم استخدامی ناکارآمد نیز بر مشکلات آنها افزوده و پیدا کردن یک کار خوب را مشکل تر کرده است.

فرم همکاری با شرکت مدیران نواندیش

  • حداکثر حجم قابل قبول ۳ مگابایت می‌باشد.
    انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx, jpg, png, jpeg.
web hit counter