مکان : رشت – تالار گلستان

      زمان : ۷ و ۸ شهریور

      ساعت : ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰