سپاس از شما برای تکمیل نظرسنجی

توجه : تمامی گواهینامه های ثبت شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ در پروسه چاپ قرار گرفته اند. لطفا از درخواست تکراری گواهینامه خوداری کنید.

بعد از چاپ و صدور بارکد QR با شما تماس خواهیم گرفت.

دریافت گواهینامه حضور در همایش :

web hit counter