می دانید که تنها ۳ درصد از افراد دارای اهداف مشخص، پایدار و شفاف بوده و برای رسیدن به اهداف خود، برنامه ریزی مشخص و دقیقی انجام می دهند. از طرفی این افراد مصمم اند که با تلاش و سخت کوشی فراوان به اهداف خود دست یابند.

۹۷ درصد افراد، دارای رویاها و آرزوهای پراکنده ای اند، که مبهم و غیر شفاف بوده و همچنین فاقد برنامه ریزی دقیق و عملی برای رسیدن به خواسته های خود هستند. اما افرادی که اهداف خود را شناخته و برای دستیابی به آنها برنامه ریزی می کنند از احساس رضایت و خوش بینی بیشتری برخوردار بوده و در نتیجه موفق ترند.

مهمترین عامل برای موفقیت در کسب و کار، تدوین و مشخص کردن دقیق اهداف سازمانی می باشد. هدف گذاری مهمترین عامل حرکت و خلق آینده است ، این هدفها  هستند که مقصد و مسیر زندگی فردی و سازمانی را روشن کرده و سازمان را به سوی موفقیت سوق می دهند.

 تلاشی ارزشمند است که معطوف به هدف باشد، تلاش بی هدف همانند پرتاب تیر در تاریکی است و اثبات شده که ناتوانی در تدوین اهداف یکی از موانع بسیار مهم موفقیت و کامیابی در سازمان ها به شمار می رود. آنهایی که رویایی در ذهن و هدفی بر روی کاغذ نداشته باشند مقصدشان ناکجا آباد خواهد بود.

 یکی از مهارتهایی که مدیران و کارکنان باید در خود تقویت نمایند، مهارت هدف گذاری است. ما با معرفی روش های رایج در هدف گذاری، به بیان استراتژی های موثر در این باره پرداخته و الهام بخش شما و تیم تان در دست یابی به اهداف سازمانی خواهیم بود. در صورتی که به خواسته ها و جایگاه مطلوب خود در سال ۹۵ دست نیافته اید می توانید با استفاده از تکنیک های ارائه شده در این فایل سال ۹۶ را هدفمندتر شروع کنید.

نکاتی که در این فایل می آموزید :

  • هدف گذاری چه اهمیتی داشته و چرا باید هدف گذاری کنیم؟
  • هدف گذاری چه منافعی را برای افراد به دنبال دارد؟
  • چه روش هایی در هدف گذاری وجود داشته و هر کدام از آنها چه ویژگی هایی دارند؟
  • شما از کدام روش ها برای هدف گذاری در سازمانتان باید استفاده کنید؟