دوره مقدماتی

مدیریت حرفه ای کسب و کار

کاملا کاربردی و متناسب با سازمان شما

جلسه اول : ارزیابی اولیه

 • مشخص شدن مشکلات و معضلات سازمان
 • شناخت سازمان از طریق بررسی اولیه و ابتدایی
 • تشخیص و تحلیل مشکلات سیستمی و مدیریتی سازمان

جلسه دوم : بررسی و شناخت سازمان

 • بررسی نقاط قوت و ضعف سازمان
 • بررسی فرآیندها و روش های درون سازمانی

جلسه سوم : استاندارد سازی

 • تدوین چشم انداز، ماموریت و شعار سازمانی
 • تدوین چارت سازمانی
 • تعیین شایستگی های کلیدی و ارزش های سازمانی
 • برنامه ریزی در جهت افزایش نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف سازمان

جلسه چهارم : بهبود فرآیندها و هدف گذاری

 • اصلاح و بهبود فرآیندها و مهندسی مجدد آنها
 • تدوین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت متناسب با سازمان به روش SMART

جلسه پنجم : بررسی مشتریان سازمان

 • آنالیز جامعه هدف سازمان
 • راهکارهایی جهت کاهش نارضایتی مشتریان
 • اصلاح ساختارهای مدیریت ارتباط با مشتری

شروع دوره :
آبان ۹۷

ظرفیت: فقط ۵ نفر

طول دوره : ۵ جلسه / حداقل ۱۰ ساعت

قیمت : ۹۵۰ هزار تومان

مخاطبین سمینار :
مدیران عامل سازمان

مکان دوره :
رشت

تصاویر سمینارهای گذشته

سمینارهای دیگر ...

نتایج نظر سنجی شرکت کنندگان سمینارگذشته:

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۴ ۹ ۳۴ - ۰۱۳ تماس حاصل نمایید.