بهبود مستمر

در بهبود مستمر چه ابزارهایی مورد نیاز اند؟

در بهبود مستمرچه ابزارهایی موردنیاز اند؟ » یک برنامه بهبود مستمر مجموعه ای از فعالیت هایی است که در جهت بهبود تدریجی و مستمر محصولات، خدمات و فعالیت ها،  از طریق بازبینی، اندازه گیری و اقدام مداوم طراحی شده است.

چرخه ی دمینگ (P.D.C.A) و کایزن دو رویکرد معروف و شناخته شده جهت پشتیبانی از برنامه بهبود مستمر می باشند.

بهبود مستمر بخش کلیدی تمامی چارچوب های کیفی از جمله ایزو و شش سیگما می باشد.

چرا بهبود مستمر انجام می شود؟

سازمان هایی که در جهت بهبود مستمر فرآیند ها فعالیت می کنند، درک کرده اند که این اقدامات تاثیر بسزایی در افزایش کیفیت محصول، بهبود رضایت مشتری، بهبود بهره وری و در نهایت افزایش سود دهی دارند.

ابزار هایی جهت بهبود مستمر

تعدادی از ابزار های موجود برای اطمینان از موفقیت بهبود مستمر عبارتند از نقشه برداری از فرآیند(process mapping)، تجزیه و تحلیل علت ریشه ای(Root Cause Analysis) و چرخه ی دمینگ ( P.D.C.A).

نقشه برداری از فرآیند:

قدم اول برای شروع بهبود مستمر، شناخت و درک صحیح فرآیند انخاب شده برای بهبود می باشد. این فرآیند می تواند در هر بخشی از سازمان و کسب و کار باشد، اما باید قابلیت نقشه برداری برای شناسایی جریان ها و روند هارا داشته باشد. به عنوان مثال در فرآیند زنجیره ی تامین یک کسب و کار، می تواند تولید کننده یک محصول، خرید کالا از فروشنده، یا خدمات پس از فروش به مشتریان باشد.

نقشه برداری از تمام فرآیند ها شامل شناسایی و مستند سازی جریان فیزیکی و جریان اطلاعاتی است. نقشه برداری از فرآیند به صورت گرافیکی جریان های موجوددر فرآیند را از ابتدا تا انتها نشان می دهد که شامل فعالیت ها، افراد و نتایج می باشد.

مزیت این روش در این است که دامنه ی فرآیند، ارتباط آن با سایر فرآیند ها و نقطه ی شروع فرآیند جهت ایجاد واندازه گیری بهبود، مشخص و تعریف می شود.

بهبود مستمر

تجزیه و تحلیل علت ریشه ای: (Root Cause Analysis)

تجزیه و تحلیل علت ریشه ای به معنی شناسایی و تعیین علت ریشه ای مشکلات، حوادث و نگرانی های کیفی در کسب و کار است.

این امر توسط تجزیه و تحلیل، جمع آوری داده و در نهایت اعتبار سنجی علت اصلی محقق می شود.

تجزیه و تحلیل علت ریشه ای سه مرحله دارد:

۱- فاز آغازین یا فاز باز- در این مرحله جلسات طوفان فکری برای شناسایی تمام علل ریشه ای احتمالی تشکیل می شود. همچنین افراد میتوانند نمودار علت و معلول (استخوان ماهی) تهیه کنند که در جلسات طوفان فکری بسیار تاثیر گذار خواهد بود. در این مرحله تیم میتواند علل احتمالی خود را در یکی از نواحی ذکر شده در نمودار علت و معلول شناسایی کند. به طور معمول این نواحی عبارتند از نیروی انسانی، روش ها، مواد، ماشین آلات و اندازه گیری ها.

بهبود مستمر

فاز  میانی یا فاز کاهش: در این فاز، تیم علل ریشه ای شناسایی شده را بررسی کرده و تعداد آنها را با جداسازی علت های محتمل تر برای تمرکز بیشتر بر روی آنها کاهش می دهد. در این مرحله علل محتمل شناسایی شده به صورت عمیق تر توسط افراد تیم مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا مشخص شود که کدام یک باید از لیست حذف شوند.

فاز پایانی یا فاز بسته: در این مرحله افراد تیم در مورد علل ریشه ای باید به یک اجماع واحد برسند. به این معنی که برای بررسی علل ریشه ای از شواهد و داده های قابل اندازه گیری، شواهد ذهنی و مصاحبه با کارکنان، مشتریان، فروشندگان استفاده شود. تجزیه و تحلیل داده های قابل اندازه گیری میتواند از طریق روش های آماری مثل نمودار پراکندگی، پارتو و یا … انجام شود.

چرخه دمینگ (P.D.C.A)

چرخه دمینگ یک دایره بدون شروع و پایان است به این معنی که بهبود مستمر یک فرآیند هرگز متوقف نمی شود.

حتماً بخوانید :  7 استراتژی اساسی برای مدیریت کسب و کار در حال مرگ

توضیح ساده از چرخه دمینگ:

P (PLANE) برنامه : شامل شناسایی فرصت ها و ایجاد برنامه برای بهبود.سازمان پس از شناسایی مشکلات از طریق روش های ذکر شده، مرحله برنامه ریزی برای رفع، بهبود و پیشرفت را انجام می دهد.

D (DO) اجرا : پیاده سازی برنامه به صورت آزمایشی در مقیاس کوچک که نتایج قابل مشاهده و اندازه گیری باشد.

C (CHECK) بررسی : نتایج را ارزیابی و دسته بندی کنید.

A (ACT) اقدام : اگر نتایج بررسی ها مورد قبول بود برنامه بهبود را در مقیاس بزرگتر پیاده سازی و نتایج را اندازه گیری کنید.

به خاطر داشته باشید که این فرآیند یک چرخه است، اگرنتایج پیاده سازی آزمایشی با شکست مواجه شد تمامی مراحل را تکرار کنید. اگر موفقیت آمیز بود، نتایج را اندازه گیری کرده و با برنامه جدید برای ترویج بهبود های بیشتر ادامه دهید.

بهبود مستمر

[boc_message type=”e.g. information, success, attention, warning_msg”]

بهبود مستمر هرگز پایان ندارد.

[/boc_message]

کاربرد های بهبود مستمر در صنایع مختلف:

در برنامه ها و فرآیند های فشرده ی سازمان های بزرگ و یا کوچک، بهبود مستمر  به اشخاص و گروه ها کمک می کند  تا ناکارآمدی هاو تنگناها را شناسایی کردهدر نتیجه فرصت ساده سازیفرآیند ها، به حداقل رساندن زمان، تلاش ها و اتلافات را فراهم می آورد.

 بهبود مسمتر در سیستم تولیدی تویوتا و یا روش کایزن ذاتی است.

در صنایع محصول محور، یک برنامه ی بهبود مستمر بر اساس بازخورد های مشتری، به تولید کننده در جهت توسعه کیفیت محصول ، افزایش قابلیت های محصول در تولید های بعدی و شناسایی فرصت هایی برای ساده سازی فرایند های تولید یاری رسانده  و در نتیجه هزینه ها را کاهش می دهد.

در صنایع خدمت محور، پیاده سازی بهبود مستمر در جهت  بهبود کارایی و افزایش کیفیت ارایه خدمات انجام می شود. از خدمات پذیرایی گرفته تا شستشوی ماشین و هر نوع خدمت دیگری، این گونه سازمان ها باید مرتباً سطح رضایت مشتری خود را اندازه گیری و فعالیت های خود را برای  شناسایی فرصت ها در جهت بهبود نتایج ارزیابی کنند.

کایزن:

کایزن یک اصطلاح ژاپنی به معنی “تغییر برای بهتر شدن” می باشد. از دیدگاه کایزن همه چیز را میتوان بهبود بخشید حتی اگر بهبود به صورت تدریجی باشد. نتایج  بهبود تدریجی مستمر در طول زمان به صورت افزایش کیفیت، کاهش هزینه ها، ساده سازی فرآیند ها، کاهش ضایعات و در نهایت رضایت مشتری و سود دهی مشاهده میشود.

بهبود مستمر فقط برای کوتاه مدت نیست بلکه بلند مدت و همیشگی است.مدیران و سازمان ها برای کسب رضایت مشتریان، شکست رقبا و حفظ و ارتقای کسب و کار،  باید به هدف خود پایند بوده در این راه فداکاری های بزرگی داشته باشند.

هدف و تمرکز چرخه دمینگ بر استمرار بهبود و وارد شدن آن به بخشی از فرهنگ سازمان است و نه بهبود های مقطعی و موقت که گاهی در سازمان ظهور کنند و گاهی هم وجود نداشته باشند. مدیران باید با در نظر گرفتن اهداف مشخص به صورت بلند مدت بر بهبود مستمر سرمایه گذاری کنند.

سازمان هایی موفق می شوند، که علاوه بر اضافه کردن بهبود مستمر به ارزش های سازمانی خود و انعکاس آن را در جذب و استخدام نیروی انسانی،آن را در سیستم های ارزیابی کارکنان خود نیز لحاظ کنند. اگر از سازمان های موفق و پیشرو بازدید کنید، بهبود مستمر را در تمام جوانب فرهنگ آن سازمان مشاهده می کنید.  بهبود مستمر یک شیوه ی زندگی است و نه یک روش ماهانه و یا دارای تاریخ پایان!

چرخه دمینگ و بهبود مستمر جزو ارکان اصلی ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ و امری ضروری در جهت توسعه سازمان ها می باشد. جهت آشنایی با این استاندارد و سیستم مدیریت کیفیت میتواند به مقاله “از اصول مدیریت کیفیت چه می دانید؟” مراجعه کنید.

[boc_message type=”e.g. information, success, attention, warning_msg”]

حتماً بخوانید :  11 دلیل حیاتی برای شرکت در کنفرانس های آموزشی

جهت ارتباط با مشاوران ما جهت بهبود و توسعه سازمان و یا پیاده سازی استاندارد ایزو، می توانید با شماره ۳۴۹۳۴-۰۱۳ تماس گرفته و یا از طریق صفحه خدمات ایزو مدیران نواندیش با ما در ارتباط باشید.

[/boc_message] [site_source_shortcode url=”https://www.thebalance.com/continuous-improvement-tools-2221195″]thebalance[/site_source_shortcode]
امتیاز دهید
لینک کوتاه این مقاله : https://modirno.ir/DyIEr
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *