آموزش زبان تجاری (درس بیستم)

آموزش زبان تجاری (درس بیستم)

/
در این درس از آموزش زبان تجاری، به بررسی واژه های مشاور، شریک تجاری و شرکت خصوصی پرداخته و مثال هایی در خصوص سه لغت یاد شده ارائه می دهیم.
آموزش زبان تجاری (درس نوزدهم)

آموزش زبان تجاری (درس نوزدهم)

/
در این درس از آموزش زبان تجاری، به بررسی واژه های نهادهای اقتصادی، کنترل کیفیت و فرآیند کسب و کار پرداخته و مثال هایی در خصوص سه لغت یاد شده ارائه می دهیم.
آموزش زبان تجاری (درس هجدهم)

آموزش زبان تجاری (درس هجدهم)

/
در این درس از آموزش زبان تجاری، به بررسی واژه های فرانچایز دهنده، مشاوره دادن و شرکت هلدینگ پرداخته و مثال هایی در خصوص سه لغت یاد شده ارائه می دهیم.
آموزش زبان تجاری (درس هفدهم)

آموزش زبان تجاری (درس هفدهم)

/
در این درس از آموزش زبان تجاری، به بررسی واژه های مدیریت زنجی…
آموزش زبان تجاری (درس شانزدهم)

آموزش زبان تجاری (درس شانزدهم)

/
در این درس از آموزش زبان تجاری، به بررسی واژه های برنامه،ساختار سازمانی مسطح و اخلاق حرفه ای پرداخته و مثال هایی در خصوص سه لغت یاد شده ارائه می دهیم.

آموزش زبان تجاری (درس پانزدهم)

/
ترکیبی از رنگ، طراحی، کلمات و ... که یک شرکت برای ایجاد یک عبارت تصویری برای خود و همچنین تدوین فلسفه برند استفاده می کند. هویت سازمانی به این موضوع اشاره دارد که یک شرکت چگونه خودش را می بیند،
(آموزش زبان تجاری (درس چهاردهم

آموزش زبان تجاری (درس چهاردهم)

/
1) competition (رقابت) تعریف: در اقتصاد به معنای رقابت کردن با فروشندگان دیگر در فروش، سودآوری و سهم بازار و ارائه بهترین قیمت، کیفیت و خدمات است. مثال : 1-The company was under serious competition from overseas companies which could manufacture a similar product for much less thanks to lower employee wages.
(آموزش زبان تجاری (درس سیزدهم

آموزش زبان تجاری (درس سیزدهم)

/
تعداد پرسنل و زیردستانی که یک مدیر می تواند به صورت مستقیم مدیریت کند. تعداد این افراد بسته به نوع کار متفاوت بوده، مثلاً در مشاغل با فعالیت های پیچیده، تعداد افراد 6 نفر و در کارهای روتین و معمول به 20 نفر یا بیشتر می رسد.The span of control by the manager was vast in his reach of influence with regards to the business project.
آموزش زبان تجاری (درس دوازدهم)

آموزش زبان تجاری (درس دوازدهم)

/
وقتی یک شرکت، شرکت های تولید و یا توزیع و پخش محصولات خود را تحت تملک خود در می آورد تا پس از مرحله تولید، کنترل خودر را بر این قسمت ها افزایش دهد. وقتی یک شرکت مالک تامین کننده های خود شود، به آن ادغام رو به عقب گفته می شود و اگر مالک زنجیره توزیع گردد، به آن ادغام رو به جلو گویند.
آموزش زبان تجاری (درس یازدهم)

آموزش زبان تجاری (درس یازدهم)

/
social responsibility (1 (مسئولیت اجتماعی) تعریف: تعهد مدیریت یک سازمان در جهت رفاه و آسایش جامعه از طریق فعالیت هایی که انجام می دهد. مثال : [latin-p]1- Kyle is a young man with a strong sense of social responsibility and he frowns on anyone who damages public property.[/latin-p]
آموزش زبان تجاری (درس دهم)

آموزش زبان تجاری (درس دهم)

/
تعریف: رویکردی که در آن یک شرکت، تولید و بازاریابی محصولات منحصر به فردی را برای مشتریان به خصوصی انجام می دهد. معمولاً زمانی که شرکت ها مزایای رقابتی واضح و روشنی دارند و می توانند کمپین های تبلیغاتی را به طور حرفه ای اجرا کنند، از این استراتژی استفاده می کند. مثال : 1-Our differentiation strategy would surely pay off because we had put a lot of positive energy into it throughout the month.
آموزش زبان تجاری (درس نهم)

آموزش زبان تجاری (درس نهم)

/
1) working capital (سرمایه در گردش) تعریف: 1- پول نقدی که برای فعالیت های روزانه هر کسب و کاری لازم است. به آن سرمایه فعلی (current capital) هم می گویند. سرمایه در گردش خالص به شکل زیر محاسبه می شود :بدهی های جاری – دارایی های جاری = سرمایه در گردش خالص 1-The store owner's goal was to pay off his debt as quickly as possible while
آموزش زبان تجاری درس هشتم

آموزش زبان تجاری (درس هشتم)

/
franchising (1 (فرانچایز/ حق امتیاز انحصاری) تعریف: قراردادی که در آن مالک حق امتیاز، اجازه استفاده از نام یا نشان تجاری خود را برای ارائه ی محصولات یا خدمات به امتیاز گیرنده اعطا می کند. این کار تحت شرایط و قوانین مخصوص صورت می گیرد.
آموزش زبان تجاری (درس هفتم)

آموزش زبان تجاری (درس هفتم)

/
تعریف: روش یا برنامه ای که در جهت رسیدن به موفقیت در اهداف آتی سازمان و یا حل یک مشکل به کار می رود. مثال : 1-The company defined a new strategy where it would reduce the price of its products that had been in market for more than
آموزش زبان تجاری (درس ششم)

آموزش زبان تجاری (درس ششم)

/
ه فرآیندی که در طی آن موقعیت ها و شرایط دارای ریسک شناسایی، تحلیل و ارزیابی شده و نسبت به کاهش یا حذف آن ها اقدام می شود. یک شرکت ممکن است از استراتژی های حفظ ریسک، انتقال ریسک، اجتناب از ریسک و یا هر استراتژی دیگری بسته به موقعیت و شرایط سازمان استفاده نماید.