تست سبک رهبری

ابتدایی‌ترین تعریف رهبری، هدایت یک گروه به سمت یک هدف مشترک است. اما تعریف سبک رهبری هر شخص، به این سادگی نیست. سبک‌های رهبری متفاوتی در طی ۸۰ سال بررسی و تکامل یافته‌اند، که هر کدام ویژگی‌ها و مهارت‌های خود را دارند. اما برای همه‌ی آن ها، یک امر صادق است: یک رهبر موفق و تاثیرگذار، رهبری است که توانایی انگیزه بخشیدن به دیگران را دارد. طبق نظر لوین سه نوع سبک رهبری اصلی و متفاوت وجود دارد: ۱- سبک رهبری خودکامه(دستور دهنده): در این سبک رهبری یک نفر کنترل را به دست می‌گیرد و تصمیم ها را اتخاذ می‌کند،…

برای دسترسی به تست رجحان شغلی ابتدا مجوز آن را در فروشگاه خریداری کنید.

" دانلود رایگان فایل آموزشی " بزرگترین اشتباهات زبان بدن در محل کار

با مطالعه این فایل آموزشی، می توانید با 20 حرکت ممنوعه در زبان بدن آشنا شوید