تست تعهد سازمانی

در تحقیقات انجام شده درباره سازمان، سه نوع نگرش عمده بیشترین توجه را از سوی محققان به خود جلب کرده است. این سه نگرش عبارتند از : ا- رضایت شغلی (job satisfaction) ۲- وابستگی شغلی (job involvement) ۳- تعهد سازمانی (organizational commitment) مفهوم تعهد سازمانی تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سال های گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی و روانشناسی خصوصاً روانشناسی اجتماعی بوده است. تعهد سازمانی را پذیرش ارزش های سازمان و درگیر شدن در سازمان تعریف کرده اند. معیارهای اندازه گیری تعهد سازمانی شامل انگیزه بالا، قبول…

برای دسترسی به تست تعهد سازمانی آلن ابتدا مجوز آن را در فروشگاه خریداری کنید.

" دانلود رایگان فایل آموزشی " بزرگترین اشتباهات زبان بدن در محل کار

با مطالعه این فایل آموزشی، می توانید با 20 حرکت ممنوعه در زبان بدن آشنا شوید