تگ: مکالمه تلفنی

۲۶
خرداد

حذف عبارات نادرست در فروش تلفنی ۱

حذف عبارات نادرست در فروش تلفنی ۱» دستیابی به موفقیت به عنوان یک فروشنده ی تلفنی به نوع مکالمات و عبارات مورد استفاده بستگی دارد. گوش دادن به حرف های مشتری اغلب منجر به کشف اطلاعاتی کلیدی می شود که به شما در فروش کمک میکند. دقت کنید که به کارگیری ده عبارت زیر برای فروشنده ی تلفنی ممنوع است. ۱- آیا وقت دارید با هم صحبت کنیم؟ احتمالاً بدترین شیوه شروع مکالمه ای تلفنی این است که از فرد بپرسید آیا برای صحبت کردن با شما وقت دارد. البته شما قصد احترام گذاشتن به زمان فرد را دارید. اما می توانید راه های موثرتری برای متقاعد کردن مشتری، بدون این که به او امکان دهید پاسخ منفی بدهد، به کار ببرید. دو نمونه ی موثر در این گونه مواقع عبارت اند از: "می دانم شما برای امروزتان برنامه هایی دارید، پس عرضم را خیلی مختصر خدمت تان می گویم." "من از محدودیت های زمانی شما آگاهم، پس خیلی سریع سراغ اصل مطلب می روم" ۲- من بروشوری برای شما فرستاده ام و می خواهم بدانم به دست تان رسیده یا نه. گفتن این عبارت شما را به همان بن بست قبلی در مکالمه با مشتری می کشاند. در یک

ادامه مقاله