تگ: مدیریت زمان

۱۹
خرداد

انجام دادن کارهای کم ارزش را متوقف کنید

انجام دادن کارهای کم ارزش را متوقف کنید» در گذشته، کارشناسان مدیریت زمان اینطور پیشنهاد می دادند که شما کار خود را به عمل۱، عمل۲، و عمل ۳ تقسیم کنید. مفهوم اینطور بود که در ابتدا کار ۱ را انجام دهید، سپس کار۲ و بعد کار ۳. اگر اولویت ها تغییر کرد شما فقط ترتیب را تغییر می دهید. پس اگر شما چند قانون پایه ای مدیریت زمان را دنبال کنید انجام تمام جوانب کار ممکن به نظر می رسد. این سبک تفکر در طول بحران اقتصادی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ پایان یافت. در ژانویه ۲۰۰۸ و فوریه ۲۰۰۹، ۸.۸ میلیون شغل از بین رفت. فارغ از نوع شغل، هر شخص به انجام تعداد کارهای زیادی خاتمه داد و همچنین از آن به بعد دستاوردهای واقعی در بهره وری ایجاد شد، روزهای کارهای ۱، ۲و ۳ پایان یافتند. در حقیقت موضوعی که اهمیت دارد این است که کارها به طور حرفه ای انجام شوند به جای انجام کارهایی که برای مشتریان یا همکاران کم اهمیت یا بی اهمیت است، یک شغل جدید انجام شدنی را برای خود طراحی کنید. در اینجا زمان انجام این کار آمده است: زمانیکه یک شغل جدید را شروع می کنید، چشم انداز تازه ای بر روی

ادامه مقاله

۲۸
فروردین

دوری از اتلاف زمان در فروش

دوری از اتلاف زمان در فروش » ما همیشه کارهای زیادی برای انجام دادن داریم ولی وقتمان خیلی محدود است. تفاوت بین موفقیت و شکست، انتخاب های افراد در به تاخیر انداختن امور است. بازنده ها کارهای مهمی که در زندگی شان حیاتی است را به تعویق می اندازند اما برنده ها و افراد موفق فعالیت های کم اهمیت را به بعد موکول می کنند. به تعویق انداختن کارها، تاخیر در برنامه ریزی و نداشتن اطلاعات درباره محصول مهم ترین عواملی هستند که موجب می شوند شما زمان را در فروش از دست بدهید. اگر به هر دلیلی ارتباط با مشتریان بالقوه تان را به تاخیر بیندازید، به راحتی آن ها را از دست خواهید داد. ما معمولاً نیمی از زمان کاریمان را تلف می کنیم. استراحت های بیش از حد، تماس های تلفنی و کارهای شخصی مهم ترین فعالیت هایی هستند که وقتمان را از بین می برند. چگونه از به تعویق انداختن کارها جلوگیری کنیم؟ بهترین راه این است که برنامه ریزی صحیحی انجام دهید، کارهایتان را اولویت بندی کنید و اولین فروش تلفنی تان را سریعاً انجام دهید. وقتی روز کاری تان آغاز می شود، سعی کنید در اولین فرصت کار مهمی انجام دهید این کار باعث

ادامه مقاله