۸
مرداد

۳ طبقه‌بندی برای تفکرات روزانه ما

۳ طبقه‌بندی برای تفکرات روزانه ما افرادی که در مورد رفتار انسانی مطالعه می‌کنند به بررسی الگوهای تکراری در نحوه تفکر انسان علاقه مندند. یکی از جذاب‌ترین الگوها این است که چگونه تفکر انسان‌ها بر زندگی آنها تأثیر مستقیم می‌گذارد؟ هر تفکری که تا کنون داشته‌اید در یکی از طبقه‌های زیر می‌گنجد: ۱. تفکر جهت‌دار این تفکر به تمام فرایندها و تصمیمات روزمره ما فشار وارد می‌کند. زمانی که فکر ما به سمت یک تصمیم مشخص می رود، ما بااستعداد پنهانی خود هم‌راستا می‌شویم. این یک فکر هدایت‌شده است که می‌گوید، من یک کسب‌وکار راه خواهم انداخت. این یک فکر هدایت‌شده است که می‌گوید، من سیگار کشیدن را ترک خواهم کرد. این یک فکر هدایت‌شده است که می‌گوید، من می‌خواهم با او ازدواج کنم. فکر هدایت‌شده نیروی حیاتی برای آینده‌ی ماست و بسیار تأثیرگذار است. فکر هدایت‌شده یک بیان قاطع است که آن را با خود همیشه تکرار می‌کنیم، اما همچنین می‌تواند مسیری از پرسش‌های استراتژیک باشد. چطور می‌توانم بیشتر مشارکت کنم؟ چطور می‌توانم امروز را فوق‌العاده کنم؟ این مسیر شفافی است که ذهن ما را به جای مشکلات بر روی راه‌حل‌ها باز می‌کند. ۲. تفکر پرت‌کننده حواس اگر شما دارای افکار جهت‌دار باشید، تفکر پرت‌کننده حواس روی دیگر سکه

ادامه مقاله