تگ: فرسودگی شغلی

۱۳
مرداد

مدیریت استرس و فرسودگی شغلی تیم

مدیریت استرس و فرسودگی شغلی تیم» مدیریت استرس شخصی به اندازه کافی کاری دشوار بوده چه برسد به مدیریت استرس دیگران(تیم)! اما چطور می‌توانید به عنوان یک مدیر به اعضای تیم خود کمک کنید تا استرس، فرسودگی شغلی و عدم مشارکتشان را کنترل کنند؟ بدلیل پیچیده‌تر و دشوارتر شدن مشاغل در عصر حاضر مجبوریم زمان زیادی را در محیط کار سپری ‌کنیم، که با این تفاسیر اضطراب و فرسودگی شغلی غیرمعمول نیست. فشار کاری بالا، فعال و درگیر بودن زیاد با کار می‌تواند برای ما چالش‌برانگیز باشد. با توجه به اینکه بعید است سرعت یا فشار کاری به ‌سرعت و آنی تغییر کند، اما نتایج تحقیقات نشان داده که با بکارگیری فعالیت هایی پیشبردی و خاص می‌توانید این فشار کاری را مدیریت کنید. یکی از ابتدایی ترین رویکردها این است که بر رشد و تکامل فردی کارکنان خود تمرکز کنید. سرمایه‌گذاری در رشد و تکامل شخصی کارکنان در این دیدگاه، گام اول در بروز خلاقیت آنها و رسیدن به بهره‌وری پایدار است. خبر خوب این است که رویکردهای عملی و قابل‌اجرای بسیاری برای تکامل فردی وجود دارد که مدیران و کارکنان می‌توانند از آن‌ها بهره ببرند. در ادامه به برخی از این دیدگاه‌ها اشاره شده است : روش‌هایی را برای

ادامه مقاله