تگ: عبارات تاکیدی

۲۹
اسفند

از جادوی عبارات تاکیدی غافل نشوید!

از جادوی عبارات تاکیدی غافل نشوید! » در مورد عبارات تاکیدی چه میدانید؟ تا چه حد از این عبارات به صورت روزانه استفاده می کنید؟ یکی از راه های رشد و موفقیت این است که ذهن ناخودآگاه خود را با افکار و تصویرهای جدیدی- از حساب بانکی بزرگ، بدنی سالم و پیراسته، کاری جالب، تعطیلات به یاد ماندنی- از تمامی اهداف خود طوری بمباران کنید که انگار از پیش محقق شده اند. شگردی که برای انجام دادن این کار به کار می برید "تاکید" نامیده می شود. عبارت تاکیدی بیانیه ای است که هدفی را در حالت از پیش تکمیل شده اش توصیف می کند. ۸ راهبرد برای تهیه عبارات تاکیدی موثر: برای این که عبارات تاکیدی موثر باشند باید با بهره گرفتن از این ۸ راهبرد ایجاد شوند. ۱-با واژه های" من هستم " شروع شود. این واژه ها نیرومندترین کلمات درزبان هستند. ذهن ناخودآگاه هر جمله ای را که با من هستم شروع شود، می گیرد و آن را به عنوان یک دستور تعبیر می کند و این دستور به رخ دادن اهداف کمک می کنند. ۲-زمان حال به کار ببرید. خواسته ی خود را طوری بیان کنید انگار از پیش به آن رسیده اید، مثلاً : نگویید

ادامه مقاله