۱۱
فروردین

سالی ۴ عادت موفق آمیز جدید ایجاد کنید

سالی ۴ عادت موفق آمیز جدید ایجاد کنید»افرادی که می خواهند در کسب و کارشان به اوج برسند، باید قدر توانایی و قدرت عادت را بدانند. آنها باید سریعاً عادات نادرست را ترک کنند و به عاداتی بیندیشند که به آنها در رسیدن به موفقیت دلخواه کمک کنند. روانشناسان می گویند تا حدود ۹۰ درصد رفتار ما ناشی از عادت است. نود درصد! از صبح که از خواب بیدار می شوید تا وقتی که شب استراحت می کنید، صدها کار هست که هرروز به یک شیوه انجام می دهید. این شامل صبحانه خوردن، لباس پوشیدن، روزنامه خواندن، مسواک زدن و ... می شود. طی سال ها مجموعه ای از عادات بسیار قوی کسب کرده اید که تعیین می کند هر بخش از زندگی تان چگونه کار می کند، از شغل و درآمدتان گرفته تا سلامتی و روابطتان. خبر خوب این است که : عادات کمک می کنند که ذهنتان آزاد شود، در حالی که بدنتان در حالت اتوماتیک است. خبر بد این است که: شما می توانید به طور ناخودآگاه در الگوهای رفتار بیهوده ای محبوس شوید که مانع رشد شما شده و موفقیت تان را محدود کند. هرچند عاداتی که در حال حاضرکسب کرده اید شما را به سطح

ادامه مقاله