تگ: شرکت های بزرگ

۸
خرداد

چگونه به شرکت های بزرگ بفروشیم؟

 چگونه به شرکت های بزرگ بفروشیم؟ » چنانچه می خواهید شرکت های بزرگ مشتریان شما باشند، هیچ راه میانبری نخواهید یافت. جاذبه ی باور نکردنی شما، شوخ طبعی و خوش اخلاقی شما، یا هوش و ذکاوتتان کافی نیست. برای این که تا حد زیادی احتمال بازکردن جای پا در شرکت های بزرگ را افزایش دهید، قبل از آغاز تماس با مشتری، خود را در اهداف شرکت مشتری غرق کنید. در روش فروش جدید، دانایی توانایی است. این دانش و آگاهی است که فروشندگان خوب را از متوسط و متعهدها را از مغرور ها جدا می کند. چنانچه شما وقتی صرف یادگیری درباره ی سازمانی قبل از ورود به آن نکنید، تصمیم گیرندگان شرکتی شما را بی کفایت فرض کرده و حذفتان می کنند. داشتن دانش اجمالی از شرکت مشتری مورد نظرتان کافی نیست. تصمیم گیرندگان شرکتی امروزه انتظار دارند که در مورد شرکت آنها مطلع باشید. این برای آن ها اهمیت دارد. این چیزی است که آن ها به آن علاقه مندند، نه محصول، خدمات یا راه حل شما. آنها انتظار ندارند تمام جزئیات را بدانید، فقط به طور معقولی در زمینه ی آنچه در سازمان آنان اتفاق می افتد به روز باشید. با تجزیه و تحلیل خوب قبل از

ادامه مقاله